Regeringen stödjer försäljningsförbud

Ett totalförbud mot att använda råvaror som djurtestats var planerat att börja gälla i mars 2013, men kan komma att skjutas upp.

Anledningen är att EU-kommissionen inte tror att alternativ till djurtester kommer att finnas färdiga då. Det skulle innebära ytterligare tio år då tusentals kaniner, marsvin, möss och råttor kommer att injiceras, gasas, tvångsmatas och dödas för kosmetika och hygienprodukter som säljs i EU.

Nu har regeringen via socialdepartementet svarat EU-kommissionen att Sveriges hållning är att det planerade förbudet ska träda i kraft som planerat 2013.