Fiskar känner smärta

Fiskar bör, i likhet med andra djur, skyddas från onödigt lidande. Det skriver SLU i en ny rapport.

Som Tidningen Djurskyddet tidigare berättat kan fiskar känna smärta och stress. Dock  finns inte några föreskrifter om hur slakt och avlivning av vildfångad fisk ska gå till.

Nu har också Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Jordbruksverket, slagit fast att fiskar kan känna smärta och uppleva lidande. SLU:s rapport visar att en överväldigande majoritet av de aktiva forskarna menar att fiskar kan uppleva smärta, anpassa sitt beteende till andra individer och till olika situationer, liksom att de har minne att reagera utifrån erfarenheter.

Vissa fiskarter, bläckfiskar och vissa typer av skaldjur har förmåga till upplevelser med relativt komplexa tankefunktioner och utvecklad förmåga till smärtupplevelse. Dessa djur har också ett kort- och långfristigt minne med förmåga till att ”luras” och planera för att nå sina mål.

”Det är väsentligt att skydda sådana djur. Rapporten visar att det finns starka skäl för att fiskar ska behandlas med hänsyn till deras förmågor, vilket innebär att de i likhet med andra djur bör skyddas från onödigt lidande”, skriver SLU.