Vilda fiskar-världshavens fredlösa

Då de inte räknas som ”hållna av människan” skyddas de inte av djurskyddslagen. Trots att forskningen visar att fiskar kan känna smärta, finns det fortfarande inga lagar som skyddar vild fisk.

Viltfångad fisk är en av mänsklighetens stapelfödor. Men till skillnad från sina landlevande kamrater, som också är populära på våra tallrikar, är havens invånare nästan helt fredlösa. Djurskyddslagen gäller bara djur som hålls av människan. Jaktlagstiftningen gäller bara däggdjur och fåglar. Den enda lagstiftning som direkt skyddar vild fisk är lagen om djurplågeri – men senaste gången någon dömdes för djurplågeri mot en fisk i Sverige var år 1927.

Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som ansvarar för det svenska fisket. Bristen på skyddande lagar bekräftas av Sofia Brockmark, utredare på Enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.
– Det finns ingen lagstiftning om djurskydd som omfattar vild fisk, utan mer rekommendationer om hantering av dessa, säger hon.

Trots att myndigheten ansvarar för vilda fiskar och akvatiska djur så handlar djuromsorgen mer om  artskydd än djurskydd. Rekommendationer till fiskare om hur man bäst krokar av fisken är en del av ett åtgärdsprogram för att skydda hotade arter, berättar Sofia Brockmark. Oönskad fångst, till exempel fiskar som är utrotningshotade, kan krokas av på ett skonsamt sätt och kastas tillbaka i vattnet. Sofia Brockmark menar att artskydd och djurskydd går hand i hand inom projektet, då man även är mån om att behandla fisken som ska släppas tillbaks så varsamt som möjligt.

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för djurskyddsfrågor. Men för att omfattas av djurskyddslagen måste ett djur ”hållas i fångenskap” av människan. Odlad fisk skyddas därmed av lagen, men begreppet fångenskap är luddigt. Fisk i trålar som är på väg att dras upp, eller fisk som sitter fast i andra sorters nät, räknas inte som i fångenskap.

Eftersom de vilda fiskarna inte omfattas av djurskyddslagen, har inte Jordbruksverket några föreskrifter som gäller dem. Sara Gabrielsson, djurskyddsexpert på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, håller med om att djurskyddet är obefintligt för vildfångad fisk. Visserligen begränsas fångstmetoderna lite när det gäller fiskares uppfinningsrikedom – fiske med gift, sprängämnen, skjutvapen eller elektrisk ström med mera är förbjudet. Men när det gäller ”vanliga” fiskemetoder finns inga begränsningar som skyddar fisken från lidande.
– I jaktlagstiftningen har man åtminstone lite djurskyddstänk, dels en reglering av vilka vapen man får använda när man jagar, men sen har man också bestämmelser som säger att Jordbruksverket ska granska fällor vid godkännande om fällor, utifrån djurskyddssynpunkt. Där kommer djurskyddet in lite grann. Men motsvarande finns inte på fiskesidan, säger hon.

Jordbruksverkets djurskyddsråd ska samlas den första oktober, med fisk som tema för diskussionen. Då kommer frågan om djurskydd för vild fisk att tas upp, berättar Sara Gabrielsson.

Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten vet inte bakgrunden till varför fångstmetoder på fisk inte behöver godkännas ur en djurskyddssynpunkt på samma sätt som fällor vid jakt på landlevande djur.
–  Det kan vara ett gammalt synsätt som finns kvar, en traditionell och kulturell fråga.

Jordbruksverket med dess djurskyddslagstiftning lyder under Landsbygdsdepartementet. Men landsbygdsminister Eskil Erlandsson vill inte låta sig intervjuas i frågan om djurskydd för vild fisk, hälsar hans pressekreterare Madeleine van der Veer. Hon vill inte svara på frågan om varför det fortfarande saknas regleringar av fångstmetoder och slaktmetoder, med hänsyn till djurskyddet – trots att utredningen ”Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?”, som lämnades till Jordbruksverket redan 2011, slog fast att fiskar kan känna smärta.

Djur som av människan ”hålls i fångenskap” omfattas av djurskyddslagen. Varför räknas inte vildfångade fiskar i nät eller i trålar, snörpvad med mera som hållna i fångenskap av människan?
– Vid fiske med nät anses det inte att ”människan håller fisken” vilket innebär att den vildfångade fisken inte omfattas av djurskyddslagens bestämmelser, utan den hanteras av fiskelagstiftningen, svarar Madeleine van der Veer i ett mail.

Djurskydd inom fiskodling har börjat uppmärksammas, framförallt slaktmetoderna. En SLU-rapport om slaktmetoder för odlad fisk har nyss lämnats till Jordbruksverket. Kommer detta att få någon effekt för djurskyddet hos vildfångad fisk?
– Vad det gäller SLU:s rapport om slaktmetoder för odlad fisk kommer den att hanteras av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Viktigt att påpeka är att rapporten endast rör djurvälfärd för odlad fisk. Den är alltså inte avsedd att svara på frågor om vild fisk.