Kampanj mot överfisket

Över 90 000 har skrivit på Världsnaturfondens kampanj för att stoppa överfisket. Målet är att påverka EUs fiskelagar då de ska reformeras under 2012.

Över 70 procent av EUs fiskebestånd är överfiskade och stora mängder av marina djur som delfiner, och sjöfågel tas som bifångster. I september ska EU-parlamentet rösta om EU:s nya fiskepolitik och Världsnaturfonden driver just nu kampanjen ”Mera fisk” för påverka för ett hållbart fiske.
-Kampanjen pågår i hela Europa och målet är att samla en halv miljon namn, säger kampanjansvarig Jenny Fors på Världsnaturfonden.

En opinionsundersökning Världsnaturfonden gjorde förra året visade att 88 procent av konsumenterna i Europa tycker att det är viktigt att fisken de äter är fiskat på ett hållbart sätt och 78 procent skulle vilja se en förändring av EU:s fiskepolicy.

Världsnaturfonden vill att fiskebestånden ska ha regionala långsiktiga planera som gör att både fisken och havsmiljön kan återhämta sig. Det ska införas regler så att det bara är den fisk som efterfrågas som fångas, inte massa bifångster. Samma principer ska gälla alla fiskefartyg oavsett var i världen de fiskar.

Läs mer om kampanjen här