Ny forskning för fiskvälfärd

Under september startar ett stort EU-projekt för att skapa bättre välfärd hos odlad fisk.

-Vi ska titta på personlighet, miljöer och stressfaktorer, säger Svante Wiberg professor vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala Universitet.  

COPEWELL heter projektet som engagerar 17 forskningsinstitutioner i 9 länder runtom Europa. Forskarna ska undersöka hur fisken upplever sin miljö och vilka faktorer som kan visa att fisken har ett dåligt välbefinnande.

Hur ska ni göra det?
-Till exempel genom beteendestudier där man frågar fisken vad den föredrar. Det kan man exempelvis göra genom att ha en bassäng med en rutig och en randig del.  Vid den rutiga delen får den en form av belöning. Fisken kommer då att föredra den rutiga sidan. Det här kan man göra varianter på för att på så vis se vad fiskar tycker om och inte, säger Svante Winberg.

Projektet ska pågå i fyra år.