Totalstopp för kosmetikatester på djur inom EU

Efter en decennielång process totalförbjuder nu EU djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Det sista steget i förbudet börjar gälla idag, 11 mars 2013, och täpper till de kryphål som tidigare funnits. Men några frågetecken återstår ännu.

Steg för steg har lagstiftningen skruvats åt för att stoppa djurtesterna inom EU. Sedan 2004 har det varit förbjudet att djurtesta färdiga produkter inom unionen, men de har kunnat baseras på djurtestade råvaror. I mars 2009 förbjöds själva försäljningen av djurtestad kosmetika och hygienprodukter i EU. Försäljningsförbudet gällde både själva produkterna och råvarorna, även om testerna skett utanför unionen. Det gjordes dock undantag för flera tester när det gällde råvarorna – toxicitetstester för att undersöka ett ämnes giftighet, reproduktionsskadetester för att undersöka om ämnen skadar reproduktionsförmågan eller foster, samt metabolismstudier för att undersöka hur ämnen bryts ned i kroppen.

Det är dessa undantag som nu tas bort från förbudet. Efter att det stod klart att totalförbudet skulle bli verklighet har kosmetikabranschen varit tvungna att satsa på att utveckla nya testmetoder.

– Detta visar att lagkrav sätter fart på motivationen att hitta nya metoder som kan ersätta djurförsöken, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, i ett pressmeddelande.

Förbudet gäller bara nya produkter – de produkter som innehåller djurtestade råvaror, tillåtet enligt de tidigare undantagen, och som redan finns ute i handeln får säljas.

Även om det nya förbudet är så gott som heltäckande, återstår några frågetecken. Råvaror och produkter som djurtestats utanför unionen är förbjudna, men vissa länder – bland annat Kina – kräver djurtester. Frågan är om företag som lämnar in produktprover till kinesiska myndigheter för djurtestning ska kunna sälja samma produkt i EU – något som det förmodligen kommer att krävas riktlinjer från EU-kommissionen och ett domstolsbeslut för att avgöra, menar Forska Utan Djurförsök.

EU:s kemikalielagstiftning kräver fortfarande djurtestning av vissa produkter, som även används inom kosmetika. Förbudet mot djurtestade råvaror kommer förmodligen inte att inkludera kemikalier som används inom flera områden, om inte kosmetika är huvudområdet. Men även här krävs det att EU-kommissionen tar ställning i frågan för att det ska klargöras.

Sven Stenson, ordförande för Djurskyddet Sverige, är mycket positiv till förbudet trots att det återstår vissa frågetecken som kan komma att bli kryphål.

– Helheten är ett steg i rätt riktning, och nu är det upp till oss att kämpa på och visa att det andra är fel också, säger han.

Foto: Brian Gunn / IAAPEA