Inför en ny djurskyddslag nu

Idag är det Djurens dag. 1771 dagar har gått sedan utredningen med förslag till en ny djurskyddslag överlämnades till den dåvarande regeringen. Men ännu har inte ens en proposition till en ny lag presenterats. Därför utförde Djurskyddet Sverige en manifestation utanför riksdagen just idag – på djurens dag. 

– Vi trodde att vi i år skulle kunna fira Djurens dag med ett förslag från regeringen till ny djurskyddslag. Men istället har regeringen meddelat att propositionen återigen skjuts fram. Den 28 november 2011 överlämnade utredare Eva Eriksson ett förslag till ny djurskyddslag till dåvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Det är idag 1771 dagar sedan, sa Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige.

Hon var en av de tio djurskyddare som samlats utanför riksdagen under lunchen idag med skyltar som tydligt informerade om hur många djur har det i Sverige idag. Den övergripande frågan var dock: Idag är det Djurens dag – bryr sig våra politiker?

För 1771 dagar är nästan fem år. Flera av de förslag Eva Eriksson förde fram för att höja djurskyddet har bara legat och väntat denna tid.
– Ju längre den nya djurskyddslagen dröjer desto mer faller Sverige på rankingen över länderna med starkast djurskydd då andra länder antagit nya starkare lagar under de snart 30 år som gått, sedan Astrid Lindgren fick den nuvarande djurskyddslagstiftningen som present år 1988, sa Åsa Hagelstedt.

Delegationen från Djurskyddet Sverige möttes av flera heja-rop från förbipasserande, såväl unga som gamla. Två riksdagsledamöter stannade till och gav sitt helhjärtade stöd.

– Det är helt oacceptabelt att det gått så lång tid utan att vi fått se ett heltäckande förslag från regeringen till en ny djurskyddslag. Det är ett svek mot alla oss som kämpar för bättre djurskydd och det är framförallt ett stort svek mot djuren, sa riksdagsledamot Jens Holm, (V), som under åren lyft flera djurskyddsfrågor i såväl motioner som interpellationer till landsbygdsministern, innan han slöt in i ledet och höll upp skylten som protesterade mot sjölejon och elefanter på cirkus.

– Många tusen kor och hästar står fortfarande uppbundna. En ny djurskyddslag nu! sa skylten som Djurskyddet Sveriges styrelseledamot Gunnela Ståhle höll.

En av de frågor som Djurskyddet Sverige drivit hårdast i år är den om hemlösa katter. Det mest omfattande djurskyddsproblemet i Sverige, då cirka 100 000 katter saknar hem.
– Dessa saknar helt skydd i nuvarande djurskyddslag. Utredarens förslag om obligatorisk ID-märkning, uttryckligt förbud mot att överge djur, krav på ägare att kontrollera reproduktionen samt en 16-årsgräns för att få vara juridisk djurägare tror vi skulle bidra till att minska problemen med hemlösa katter, sa Åsa Hagelstedt.

Regeringen har tidigare aviserat att förslag på en ny djurskyddslag kommer att presenteras under år 2017. I väntan på denna, läs gärna Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedts debattartikel i Aftonbladet idag: 1771 dagar har gått – och djuren får lida

p1019179
Gunnela Ståhle, Jens Holm (V) och Åsa Hagelstedt. 

p1019167
Riksdagsledamot Carl Schlyter (MP) gav sitt helhjärtade stöd till manifestationen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Djurskyddet Sveriges kansli, styrelse och andra engagerade deltog i manifestationen. Fr v: Irmeli Tarma, Emma Brunberg, Majk Michaelsdotter, Annica Ström, Gunnela Ståhle, Catarina Niklasson Schöön, Karin G Morton, Sara Frick och Åsa Hagelstedt.

Text och foto: Katarina Hörlin

Läs hela SOU 2011:75 
Här kan du gratis ladda ner och läsa Eva Erikssons utredning där många av de förbättringar som Djurskyddet Sverige vill se finns: Ny Djurskyddslag  SOU 2011:75

Ständigt framskjuten
Följ den fyra år långa och dystra följetongen om den ständig framskjutna djurskyddslagen som Tidningen Djurskyddet rapporterat om:
Ingen ny djurskyddslag i år

Här tar regeringen emot kattkraven, från september 2016

Djurskyddslagen skjuts på obestämbar framtid, från mars 2014

Risk att nya djurskyddslagen blir försenad, från mars 2013

Nya djurskyddslagen: ”Inget färdigt datum just nu” från april 2013

Hemlösa katter förlorarna när nya djurskyddslagen dröjer, från juli 2013

Så tycker politikerna om nya djurskyddslagen, från juli år 2012