Lantbrukets djur/häst/

Minken kvar i buren

Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar, förbud mot sexuellt utnyttjande av djur samt hårdare krav på djurtransporter. Riksdagen har röstat igenom några små men viktiga förbättringar för vissa av... Läs mer »

”En fördubbling av vargstammen är inte nog”

Den svenska vargstammen bör uppgå till 450 individer för att vara livskraftig, enligt regeringens utredare Lars-Erik Liljelund. – Antalet är för litet för att genetiskt rädda den svenska vargstammen,... Läs mer »

EU granskar svenska vargjakten

EU-kommissionen har nu anmält den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning. – Förhoppningsvis ska det här allvarliga misstaget inte upprepas, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige. Beslutet... Läs mer »

Katter ger gränslös oändlig kärlek

”Mina grabbar” brukar jag kalla dem. ”Mina Rospiggar” också. Ett litet gäng bestående av tolv tassar, sex öron, tre nosar, tre glada svansar, levande päls och värme, glädje och... Läs mer »

Lagen skyddar inte fisken

Fiskar kan känna smärta och stress. Trots det finns inga föreskrifter om hur slakt och avlivning av vildfångad fisk ska gå till. – Lagstiftningen är inte i närheten av... Läs mer »

Krav på obligatorisk märkning av katter

Djurskyddet Distrikt Värmland kräver att samtliga kommuner i länet snarast tar ett beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter. – Det skulle förebygga många djurs lidande, säger Kerstin... Läs mer »

Hög press på djurskyddet

Sedan länsstyrelsen i Stockholm tog över djurskyddskontrollerna från kommunerna har antalet anmälningar om misstänkt vanvård ökat. 2010 fick länsstyrelsen i Stockholm in drygt 1 100 anmälningar mot 800 året... Läs mer »

Äggproducenter ville slippa burförbudet

Uppskattningsvis 30 procent av alla ägg i EU kommer från höns i gamla oinredda burar även efter 1 januari 2012. Äggproducenter menar att de inte hinner ställa om till... Läs mer »

Vilda djur lider på vägarna

Många trafikanter struntar i att anmäla att de krockat med vilda djur, trots att lagen skärptes för ett år sedan. Numera ska minsta lilla sammanstötning med vilt rapporteras till... Läs mer »

Vildsvin farligare än varg

Antalet hundar som dödades eller skadades av varg minskade förra året till 11 från 23 året innan. Samtidigt dödades eller skadades 93 hundar av vildsvin under 2010. Det visar... Läs mer »