Grym jakt på lo

Den 1 mars nästa år drar licensjakten på lodjur igång igen. Vissa av djuren fångas i fällor där de drabbas av panik och försöker bita och klösa sig ut. Djurskyddet Sverige kräver ett totalförbud för fällfångst som jaktmetod.

Riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning innebär en ny syn på hur landets drygt 1 500 rovdjur ska förvaltas. Miniminivån på 300 årliga föryngringar är kvar men kan tillåtas variera ned till 250, vilket motsvarar en stam på cirka 1 250 individer.

Licensjakt på lodjur är tillåten under hela mars månad. Vid 2010 års licensjakt sköts 162 lodjur enligt SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Till detta kommer den så kallade skyddsjakten.

Den illegala jakten fortsätter dessutom, trots miljöministerns förhoppningar om att acceptansen för rovdjur skulle öka med ökade möjligheter till legal jakt.

Vissa av lodjuren fångas i fällor innan de dödas. Fällorna ska vara godkända av Naturvårdsverket och ska vittjas en till två gånger om dygnet. Det är dock ingen myndighet som kontrollerar att det sker. Djuret kan därför bli sittande i fällan under åtskilliga timmar, vilket ökar både den psykiska och fysiska påfrestningen.

– Lodjuret hamnar i ett desperat läge som infångad i en trång trälåda och kämpar för att ta sig ut, säger Sven-Erik Alhem, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Det finns många dokumenterade fall som visar att rovdjur som fångats i fällor allvarligt skadar klor och tänder i sina försök att ta sig ut. Insidan på fällor där djur fångats bär tydliga spår efter klor och tänder i fällans väggar och där finns också ofta blodstänk och blodfläckar.

En studie som genomfördes av SVA, på uppdrag av WWF – Världsnaturfonden, på 289 fällfångade lodjur visade att träflis i mage och tarm återfanns hos hela 46 procent av djuren. Vid obduktionen återfanns också tandskador hos nio procent av de fällfångade lodjuren medan 17 procent hade kloskador.

Efter att det under några år varit förbjudet att fånga lodjur i fälla, blev det återigen tillåtet 2008. Djurskyddet Sverige kräver sedan dess att förbudet införs på nytt.

De fällor som används under lodjursjakten kan under resten av året användas för att fånga till exempel räv och grävling, som givetvis utsätts för samma stress, ångest och skaderisker som lodjuren.

Djur, både vilda och tama, kan också fastna eller skada sig i gamla fällor som inte längre används eftersom de ofta lämnas kvar i markerna.

Vid årets förbundsstämma fattade Djurskyddet beslut om att arbeta för ett generellt totalförbud för fällfångst som jaktmetod.

– Mot bakgrund av allt negativt som är känt om fällfångsten som jaktmetod är det ofattbart att grymheten tillåts fortgå, säger Sven-Erik Alhem.