Vargvalpar riskerar att dö

Länsstyrelsen i Västmanland beslutade den 16 januari om skyddsjakt av två vargar. I beslutet står tydligt att jakten ska inriktas på föräldradjuren. I reviret finns enligt underlaget i beslutet 7-8 valpar.

– Vi är mycket kritiska till länsstyrelsens beslut och menar att beslutet kommer att innebära att valparna troligen inte överlever! säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig för Djurskyddet Sverige.

Valpar jagar inte själva så länge de lever med sina föräldrar utan föräldrarna jagar och förser valparna med mat. Det är troligen på grund av att vargarna har så många valpar som attacker mot tamdjur skett, vilket anges som orsak till beslutet.

– Vi menar att länsstyrelsen enbart tagit hänsyn till tamdjur och deras ägare i beslutet men inte tar ansvar för konsekvenserna av beslutet. Vargvalparna riskerar att utsättas för en lång och plågsam död genom svält! säger Sven-Erik Alhem

Djurskyddet Sverige har framfört kritiken i en skrivelse till Naturvårdsverket, länsstyrelsen och EU-kommissionen.

Foto: Lina Ricklund