Återupptagen jakt på påkostad vargtik

Trots tre flyttförsök trivs den finsk-ryska vargtiken bra i Junsele, till förtret för traktens renskötare. Kostnaderna har skenat iväg för både staten och samebyarna. Efter att förvaltningsrätten stoppat skyddsjakten som dödade hennes partner, verkade det som att tiken kunde pusta ut. Men nu återupptas jakten av Naturvårdsverket.

Varghonon, som i media döpts till Junselevargen, har fräscha gener – av finsk-rysk blandning – som är värdefulla för den svenska vargstammen. Men hennes närvaro uppskattas inte av rennäringen i området. Tillsammans med sin parter uppehöll hon sig mitt i renarnas betesområde, och vållade därmed stora problem för områdets samebyar. Det ledde till att Naturvårdsverket – trots vargens genetiska guldgruva – valde att besluta om skyddsjakt i mitten på januari.

Junselevargens partner, en hane, sköts samma dag som jaktbeslutet togs. Honan däremot klarade sig däremot undan jägarna tills en överklagan från Svenska  Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen ledde till att jakten fick avblåsas. Förvaltningsrätten stoppade jakten. Men en ny ansökan leder till att Naturvårdsverket återupptar skyddsjakten, skriver verkets generaldirektör i en dagsfärsk debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det återstår att se om denna nya skyddsjakt kommer att stoppas eller inte. Både Svenska Rovdjursföreningen och Svenska Naturskyddsföreningen kommer att överklaga jakten, enligt TT.

– Det förra skyddsjaktsbeslutet var illa underbyggt och det har inte framkommit något nytt som gör skyddsjakten mer försvarbar. Därför ser vi oss nödsakade att överklaga även detta beslut, säger Ann Dahlerus på Rovdjursföreningen till TT.

Om även detta beslut skulle stoppas behöver vargen bevakas i ytterligare en månad.

– Om inget annat sker får vi räkna med ytterligare drygt en månads bevakning innan renarna flyttar västerut. De kostnaderna är vi tvungna att ta, sade Ruona Burman till Svenska Dagbladet i förra veckan, innan beslutet om ny skyddsjakt hade tagits.

Både svenska staten och områdets renskötare har haft stora omkostnader på grund av vargen – staten i sina försök att både flytta och bevaka henne, och renskötarna i form av extraarbete kopplat till att skydda hjordarna.

Varje flyttförsök – totalt tre stycken – har kostat en halv miljon kronor. När vargen envisades med att vandra tillbaka lades istället stora pengar på att bevaka och skydda henne. Statens nota ligger i nuläget på 3,7 miljoner. Samebyarna kräver tillsammans nästan 1,3 miljoner i ersättning för extraarbetet de utfört på grund av vargens närvaro.

Ruona Burman på Naturvårdsverket bekräftar för Svenska Dagbladet att Junselevargen är den mest påkostade vargen någonsin. Nästan halva Naturvårdsverkets budget för genetisk förstärkning av vargstammen – drygt 9 miljoner – har gått till henne. Trots investeringen ska hon alltså skjutas, enligt Naturvårdsverkets senaste beslut.

Uppdatering 27/2: En överklagan från Svenska Rovdjursföreningen leder till att Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om ny skyddsjakt. Även Svenska Naturskyddsföreningen väntas överklaga beslutet, skriver Svensk Jakt.

Foto: Dennis Matheson