Utsättning av varg inte rätt väg

Utsättning av varg är en komplicerad och alltför dyr åtgärd för att trygga den svenska vargens framtid. Det svarar Djurskyddet Sverige i den remiss angående kompensationsåtgärder som idag skickas till Miljödepartementet.

Djurskyddet Sverige vill att det istället skapas en naturlig korridor där den svenska vargstammen ska få möjlighet till avelsutbyte från den finska och ryska.

– Men först och främst måste licensjakten stoppas, framförallt i de 8-10 genetiskt viktigaste reviren för att kunna skapa förutsättning för en svensk livskraftig vargstam, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

Organisationen vill att en total genomgång av frågan om stängsel och ersättningar för rivna tamdjur genomförs.

– Vi anser att djurägare ska ha lättare till förebyggande åtgärder när det gäller stängsel och andra möjligheter till skyddsåtgärder för sina tamdjur. Tanken med att ge vissa djurägare kompensation genom bidrag till stängsel är inte bra, det ska vara möjligt för alla djurägare inom eller i närheten av ett vargrevir att få ersättning till stängsel, säger Sven Stenson.