Varghonan får stanna i Junsele

Det senaste flyttförsöket – det fjärde i raden – lyckades inte heller. Varghonan, i media döpt till Junselevargen, vandrade tillbaka till sina hemtrakter efter att ha släppts ut i Stockholms län. Nu meddelar Naturvårdsverket att inga fler försök kommer att göras – åtminstone inte förrän till hösten.

– Vi har inga planer alls för vargen längre, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket, till Allehanda.se.

Naturvårdsverket har haft i uppdrag från regeringen att bevara den genetiskt viktiga varghonan, och samtidigt överlägga med samebyarna i området. Lokala renskötare menar att Junselevargen orsakat stora skador och merkostnader. För Naturvårdsverket – och in förlängningen skattebetalarna – har flyttförsöken av vargen kostat flera miljoner kronor.

Enligt Ruona Burman har renarna i området nu flyttats till fjällen. Junselehonan utgör därför inget hot, då Naturvårdsverket förutsätter att hon håller sig i sitt revir. Men i december brukar renarna flyttas tillbaka till det vinterbetesområde som överlappar reviret. Vad som händer då är oklart.

– Situationen kommer ju att bli densamma till hösten, men vi får avvakta och se, säger Ruona Burman till Allehanda.se.