Rädda vargar och vargrädda människor

När vargar och andra rovdjur söker sig till bebyggelse handlar det i nio fall av tio på att det finns föda som lockar. Det är aldrig människan i sig som lockar vargen.

Det berättade Jens Karlsson från SLU:s forskningsstation Grimsö under föreläsningen Rädda vargar och vargrädda människor.

– Tar man inte bort det som lockar, kommer den alltid tillbaka. Det räcker inte med skrämselskott, säger han.

Vargen är rädd för människan, vilket den oftast har anledning att vara. Legal och illegal jakt är den största dödsorsaken för vargen. Men också en av tre människor som vistas i vargområden är rädda för vargen, trots att det är nästan 200 år sedan en varg attackerade en människa i Sverige, det handlade då om en tam varg. När det sker vargattacker i andra länder handlar det om vargar som smittats av rabies eller som blivit vana med människor.

Mest positivt inställda till varg är män i åldrarna 18-25 år. Mest negativa är kvinnor över 65 år. Men allra mest rädd för vargen är jägarna, enligt de undersökningar Jens Karlsson presenterade.

– Att minska människors rädsla för varg är en process som tar många år, säger han.