Släpp in djurskyddsintresset!

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Jaktkritikerna uppmanar miljöminister Andreas Carlgren att släppa in djurskyddsintresset i viltförvaltningsdelegationerna.

När regeringen beslutade att inrätta viltförvaltningsdelegationer i länen valdes en sammansättning där det, förutom fem politiker, finns representanter från polisen, jägarna, naturskyddsorganisationer, friluftsorganisationer, skogsägare, fäbodbruk och skogsnäringen samt i vissa län yrkesfiskare, fäbodbruk och rennäring. Djurskyddsintresset saknas helt.

Är det ett medvetet beslut att ta in jägarorganisationer, LRF och andra som tydligt motsätter sig livskraftiga stammar av rovdjur och att ställa djurskyddsintresset utanför? Om inte uppmanar vi ministern att föreslå regeringen göra ett tillägg och släppa in djurskyddsintresset i delegationerna!

Det var budskapet när Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Lise-Lotte Norin, Djurens Rätt och Hans Ring, Jaktkritikerna uppvaktade miljöministern via hans sakkunniga Ruona Burman och Marianne Larm-Svensson.

Enligt Burman föll djurskyddsintresset ”helt enkelt bort”. Hon kan tänka sig att frågan kan lyftas i den nya rovdjursutredningen som ska vara klar sommaren 2012. Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Jaktkritikerna, som tillsammans representerar cirka 50 000 medlemmar, arbetar vidare med frågan.