Fortsatt licensjakt på varg även nästa år

Det blir ändå en form av licensjakt på varg under nästa år. Det framkom när Naturvårdsverket bjöd in till samråd om nationell förvaltningsplan för varg.

Under torsdagen samlades intresseorganisationer från båda sidor i vargfrågan, däribland Djurskyddet Sverige, myndigheter, forskare och andra intressenter för information och samråd på Naturvårdsverket, som fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny nationell förvaltningsplan för varg.

Förra veckan meddelade regeringen, i ett försök att blidka EU-kommissionen, att det inte blir någon licensjakt nästa år. Den kommer dock att återupptas 2013. Dessutom har taket på 210 vargar tagits bort. Samtidigt öppnar regeringen för en utökad skyddsjakt på varg under nästa år, en så kallad skyddslicensjakt, som ska vara en speciallösning för 2012. Frågan är hur stor skillnaden blir mot dagens licensjakt? Naturvårdsverket ska också utreda en skyddslicensjakt för alla stora rovdjur som ska gälla från 2013.

Det råder stor förvirring över regeringens senaste direktiv bland alla inblandade, inklusive Naturvårdsverket. Efter samråd och remissrundor ska den nya planen vara klar den 1 juni nästa år.