Ica: ”Vi säljer bara kött från bedövade djur”

Djur som slaktas utan bedövning i EU ska tydligt märkas kräver Djurskyddet Sverige i den namninsamling som startade tidigare denna vecka. Nu går Ica ut med att de endast säljer kött från djur som bedövats före slakt.

-ICA centralt har inget halalkött som är slaktat utan bedövning. Koscherslaktat kött, säljs inte överhuvudtaget, säger Johanna Stiernstedt som är kvalitetschef för färskvaror på Ica.

Enligt Johanna kontrollerar Ica detta för det kött som importeras och som säljs till butik via huvudkontoret.
– Vi åker ut själva och besöker samtliga slakterier och tittar att de följer våra riktlinjer, säger hon.  

Detta gäller det färska köttet. I de förädlade produkterna kan Ica inte ge samma garanti.
-Där har vi inte varit på plats och kontrollerat men i våra avtal står det att djuren måste ha behandlats i enlighet med svensk lag. Är det så att man inte följer det har man begått avtalsbrott, säger Johanna.

Butikerna kan även handla kött direkt från egna leverantörer men då ska de följa Icas riktlinjer att djuren ska ha behandlas i enlighet med svensk lag.
-I  riktlinjer står också att de ska ha kontroll av sina leverantörer. Fråga gärna butiken var köttet kommer ifrån, säger Johanna.

Vill man vara helt säker att djuren bedövats innan slakt ska man, enligt Johanna, handla Icas egna märkesvaror eller svenskt .  

Vad gäller saken?
Idag slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än det behove. Den verkliga orsaken är ekonomisk. Slakt utan bedövning medför ett stort lidande för djuren. Från det att halspulsåder skärs av tar det tre till fyra minuter innan djuret förlorar medvetandet. Även om sådan slakt är förbjuden i Sverige, importeras idag omärkt kött från obedövade djur till svenska butiker, skolmatsalar och restauranger.

Skriv på här mot slakt utan bedövning