Hett på politikerdebatt om djurskydd

Vilka är de mest aktuella frågorna angående djuren i livsmedelsindustrin? Det var frågan under dagens politikerutfrågning som Djurens Rätt hade idag i Almedalen.

Den fullsatta panelen bestod av Åsa Coenraads, riksdagsledamot Moderaterna, Isak From, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Saga Carlgren, riksdagsledamot Vänsterpartiet, Kristina Yngwe, riksdagsledamot Centerpartiet och Carl Schlyter, riksdagsledamot Miljöpartiet, Kristdemokraterna hade lämnat återbud.

Att vi behöver minska vår köttkonsumtion och märka maten bättre, var frågor som panelen var överens om. Dels ska märkningen göra det lättare att köpa svenskt kött, dels ska märkningen få oss att köpa mindre kött. Den ska helst ske på frivillig väg från branschen men en obligatorisk märkning kan annars bli aktuell.

Mer spridda åsikter blev det i övriga frågor som bland annat handlade om grisbranschens kontrollprogram där man bland annat vill fixera suggorna, avvänja smågrisarna tidigare och ha dem i trängre utrymmen. Isak From, Carl Schlyter och Saga Carlgren var skeptiska till kontrollprogrammet. Man skjuter industrin i sank när man gör avsteg från djurhälsa, hävdade Isak From. Åsa Coendraads och Kristina Yngwe tyckte det var bra att man tar vara på branschens kunnande i ett kontrollprogram. Man måste vara realistiskt menade Kristina Yngwe och tyckte det vara bättre att köpa svenskt kött där suggan fixerats fyra dagar istället för europeiskt där suggan fixerats i ett halvår.

Frågan om systemet med att hålla hönor i bur ska avvecklas enade panelen i att konsumentmakt skulle styra den utvecklingen, även om att Saga Carlgren ändå trodde att det skulle behövas ett förbud för att fasa ut burarna. Isak Frohm trodde inte att det finns någon marknad för burhöns medan Åsa Coendraads menade att frågan inte var så enkel. Det finns problem både i frigående och bursystemen.

Avel av livsmedelsdjur var den fråga som delade panelen mest. Djurens Rätts problembeskrivning att djuren avlas för att växa så snabbt som möjligt och producera maximalt fick både delar av publiken och Åsa Coendraads och Kristina Yngwe att protestera. De tyckte att det var en felaktig bild att man avlade för att djuren skulle må dåligt. Kristina Yngwe lyfte fram att det tas initiativ till bra avel till exempel för mer långsamväxande kyckling.

Saga Carlgren menade att det trots allt satsas på hög produktion och att det är något som man måste komma ifrån. Carl Schlyter ville se ett bättre EU-regelverk för aveln generellt. Isak Frohm menade att lagstiftningen är tillräcklig på området men att tillsynen måste bli bättre.