Stort stöd till Djurskyddet Sverige

Stödet till Djurskyddet Sverige har strömmat in efter förra veckans besked att två företag avbrutit ingångna samarbetsavtal för att hjälpa hemlösa katter.

I båda fallen hade en grupp kunder som var emot Djurskyddet Sveriges ställningstagande i bland annat jakt- och rovdjursfrågan krävt att samarbetet skulle avslutas.

– Det är allvarligt att Djurskyddet Sveriges föreningar förlorade överenskomna samarbeten, när Evidensia och Granngården gav efter för påtryckningarna. Men det är hundra gånger allvarligare att det kan gå till så här i ett demokratiskt samhälle, att enskilda intressegrupper kan få etablerade stora företag att backa från ingångna avtal, som rör en så viktig fråga som att få upp statusen på katter, säger Terese Askerstedt, vice förbundsordförande Djurskyddet Sverige.

Många håller med henne. Reaktionerna lät inte vänta på sig efter beskedet att även Evidensia brutit sitt samarbetsavtal. Snart strömmade samtal in till kansliet via mejl, telefon och sociala medier från personer som ville stötta. Etablerade forskare har skänkt sitt honoar för beställda artiklar i Djurskyddet Sveriges tidning som en gest.

Glada över stödet
Det stora engagemanget fortsätter på facebook, bland annat med diskussioner på företagens hemsida där framför allt Granngården har fått ta emot många inlägg med röster både för och emot att de bröt avtalet.

Frågan har även fått utrymme i media bland annat i form av artiklar, ledartext och insändare.
–  Lika förvånade och ledsna som vi blev över alla hårda och ofta osanna ord som skrevs om oss när kampanjen drog igång, lika glada och positivt överraskade blir vi över det stöd vi fått från enskilda personer och andra samarbetspartners, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Linda Bing