Hög insats för djuren med frihandelsavtalet TTIP

EU och USA förhandlar just nu om ett stort frihandelsavtal, TTIPP. Syftet är att ta bort olika handelshinder så att det ska bli lättare att köpa och sälja varor men risken är stort att det europeiska djurskyddet slås ut, det hävdar både djurskydds-och konsumentorganisationer.

– USA saknar i princip djurskyddsregler, de föder upp djur högintensivt med massor av antibiotika. Om dessa varor kommer att säljas i EU kommer det att slå undan fötterna på de Europeiska producenterna eftersom de sannolikt kommer att säljas till ett lägre pris, säger Gunnela Ståhle, ordförande i föreningen Vi Konsumenter.

Hon ser en stor risk att det kommer att bli en diskussion bland europeiska lantbrukare som vill konkurrera på samma villkor lantbrukare i USA. Hon drar paralleller till dagens situation där svenska lantbrukare anser att man har konkurrensnackdelar i EU med Sveriges hårdare djurskyddskrav.

Jan Bertoft är generalsekreterare på organisationen Sveriges Konsumenter, där Djurskyddet Sverige är en av medlemsorganisationerna. Han delar oron och varnar för att effekten kan bli en tävlan om att vara sämst.
– Om man får ett större inflöde av billigt kött som produceras på ett annat sätt så finns det risk att man känner sig tvungen att sänka kraven, säger han.

Enligt Jan Bertoft arbetar USA hårt för att få med en speciell tvistlösningsmekanism som ger företag möjlighet att stämma stater om de lagstiftar på ett sätt som hotar deras investeringar. Sveriges konsumenter vill ha bort den delen från avtalet.
-Risken är annars att regeringar är försiktiga med att stärka lagstiftningsskyddet eftersom man är rädd att bli stämd. Ett sådant tillägg i avtalet behövs inte, EU har ett väl utbyggt rättssystem och är rättssäkert även för företag.

Att låta marknaden styra och att konsumenten får styra efterfrågan genom märkningar på produkten tror Gunnela Ståhle inte på.
-Det är att lassa över problemet på konsumenten. Det är orimligt att europeiska konsumenter ska hålla reda på vilka djurskyddslagar det finns i USA.

Sveriges Konsumenter arbetar genom den europeiska konsumentorganisationen BEUC där de sitter med i en rådgivande grupp till EU- kommissionen.