Antibiotika i fokus på internationella konsumentdagen

Bort med antibiotikan från menyn! Det är budskapet från världens samlade konsumentorganisationer idag på internationella konsumentdagen.

Konsumentorganisationer världen över uppmanar idag snabbmatsrestauranger att ”fasa ut rutinmässig antibiotikabehandling i sina leverantörskedjor”, skriver Sveriges Konsumenter i ett pressmeddelande.

Djurskyddet Sverige har länge lyft farorna med en hög användning av antibiotika.
– Antibiotikaresistens är en viktig fråga för människors hälsa, men också för Djurskyddet. En hög antibiotikaanvändning är ofta ett tecken på att djuren hålls för trångt eller inte tillåts gå ute. Friska djur behöver inte medicineras, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Dödliga konsekvenser
Lagstiftningen i Sverige är tuffare än i många andra länder. Men detta är ett globalt problem. Enligt rapporten ”Antibiotics Off the Menu”, som Consumers International presenterar idag, beräknas användandet av antibiotika inom världens lantbruk öka från 63 200 ton idag till 105 600 ton år 2030.

Fram till år 2050 tros dessutom fler än fyra miljoner människor i både Asien och Afrika ha avlidit till följd av antibiotikaresistens. För Europa, USA och Latinamerika tros det bli fler än 317 000 människor.

– Resistenta bakterier dödar varje år minst 25 000 människor i Europa. Som stora säljare av köttprodukter har de internationella snabbmatskedjorna ett enormt ansvar och skulle kunna göra skillnad genom att ställa tuffa krav. Hos vissa finns höga ambitioner, andra verkar inte ha vaknat ännu, vilket är djupt oroväckande, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter i ett pressmeddelande.

Granskning av snabbmatskedjor
I Consumers Internationals rapport granskas hur McDonald´s, Subway och KFC arbetar mot antibiotikaresistens. De två första får omdömet ”could try harder”, fritt översatt: kan anstränga sig mer, och KFC bedöms av Consumers International vara en ”total washout”, fritt översatt: ett totalt fiasko. Läs mer i rapporten: ”Antibiotics off the Menu

Sveriges Konsumenter frågade Burger King, McDonald´s, Subway och Max hur de ställer krav på sina leverantörer och arbetar för att fasa ut leverantörer som rutinmässigt använder antibiotika. Den sistnämnda fick omdömet ”Mest ambitiös av de tillfrågade”, de två i mitten ”Kan göra mycket mer” och den första, Burger King, fick omdömet ”Tar inte sitt ansvar” av Sveriges Konsumenter. Läs mer om resultatet här: ”Konsumentdagen: Snabbmatskedjor, agera mot antibiotikaresistens

Följ den internationella antibiotikakampanjen via hashtaggen: #AntibioticsOfftheMenu

Text: Katarina Hörlin
Foto: Åsa Hagelstedt

Läs mer om antibiotikaresistens
Tidigare artiklar om antibiotika i Tidningen Djurskyddet:
Nästa år väntas ödesomröstning
Mindre försäljning av antibiotika till djur

Djurskyddet Sveriges arbete
Antibiotikafrågan är viktigt för svenska konsumenter. Det visade en undersökning, som Djurskyddet Sverige tillsammans med flera andra organisationer tog fram i fjol. Läs den här: Animaliska livsmedel

Missa inte heller Djurskyddet Sveriges Konsumentguide