Svårt värna djur i upphandling

Kommuner som ställer krav på djurskydd i sin upphandling stoppas. Storgrossisten Servera drar alla kommuner som ställer djurskyddskrav inför rätta. I åtta av nio fall har de vunnit enligt en undersökning Ekot gjort.

Servera menar att de krav som kommunerna ställt strider mot lagen om offentlig upphandling. Enlig den måste kommunen kunna kontrollera att de verkligen får vad de har beställt. till exempel måste de kunna kontrollera att hönan haft ett rede om de ställer det kravet i upphandlingen.

Det råder viss förvirring bland domstolarna hur upphandlingsfallen ska dömas. Faluns förvaltningsrätt dömde till Rättviks kommuns fördel medan Uppsala förvaltningsrätt dömde till Serveras fördel i fallet om Sigtunas kommuns upphandling. Bägge fallen har överklagats till kammarrätterna. I Sundsvall kommer man att ta upp fallet. I Stockholm har kammarrätten ännu inte meddelat beslut.

På Sveriges kommuner och landsting hoppas man på en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsrätten. Och man är kritiska till att man inte frågar EU domstolen om vad som gäller. 
-Svenska domstolar behöver vägledning, det här är komplicerade frågor, säger Ulf Palm.

Sverige kommuner och landsting anser att det måste gå att ställa mer långtgående krav, så länge det inte strider mot EG –rätten och den fria rörligheten.
-Det innebär ju att alla ska kunna uppfylla kraven man ställer. Därför kan man till exempel inte säga att det ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Däremot kan man kräva att korna ska gå på bete, säger Ulf Palm.

Djurskyddet Sverige följer kammarrättens dom i Sundsvall.
– Vi hoppas att de kommer att ge kommunerna rätt att ställa djurskyddskrav,  säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare i Djurskyddet Sverige. Som privatperson kan du välja att köpa produkter som framställts med god djuromsorg.  Men i skolor och på sjukhus finns inte den möjligheten. Det borde vara en självklarhet att mat som köps med skattepengar måste ha producerats i enlighet med svensk djurskyddslag!