Djurskyddet Sverige vill förbjuda jakt med fälla

Djur i fälla känner stress och ångest. Det menar Djurskyddet Sverige som vill att Jordbruksverket utreder ett förbud mot denna jakt.

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Rovdjursföreningen träffar idag Jordbruksverket djurskyddschef Björn Dahlén för att be om en utredning om ett förbud på jakt med fälla.
-Inget djur trivs i fälla, dessutom sköts många fällor väldigt dåligt. Det finns polisanmälningar där privatpersoner hittat djur som självdött i fällor därför att jägaren inte vittjat den, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

Idag fångas framförallt lo, iller, grävling, mink och räv i fälla, men även fåglar. Om fällan vittjas så ofta lagen kräver sitter djuret enligt Naturvårdsverket fångat i snitt sex timmar.
-Det är lång tid för ett vilt djur att vara fångat och det skapar stor stress. Studier som Statens Veterinärmedicinska Anstalt gjort visar att nästan hälften av de lodjur som varit fångade i fälla hade i träflis i magen, alltså tecken på att de försökt ta sig ut.

Fälla med lockfågel är ett annat stort djurskyddsproblem.
-Duvan som är den vanligaste lockfågeln tvingas sitta kvar bredvid duvhöken tills fällan vittjas och det ger naturligtvis stor stress och ångest hos djuret, säger Sven Stenson.