Djurskyddet inte med i regeringens nya vargkommitté

Djurskyddsintresset måste vara representerat i den nya vargkommitté som regeringen planerar att upprätta. Det kräver Djurskyddet Sverige idag tillsammans med Djurens Rätt i en skrivelse till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister.

Igår meddelade de båda ministrarna att man tillsätter en så kallad vargkommitté. Denna kommer att fungera som en referensgrupp till regeringen i arbetet att få fram en hållbar vargpolitik. Kommittén kommer bland annat att bestå av företrädare för lantbruk, jakt och naturvård, men det saknas helt representanter för djurskyddsintresset.

De båda organisationerna skriver att med den sammansättning som viltvårdsdelegationerna nu har så finns tunga intressen som tydligt står i motsättning till djurskyddsorganisationernas syn på vilda djur. Det handlar bland annat om jaktmetoder och skadeskjutningar.
-I dagsläget finns det till exempel ingen som lyfter frågor om vilka individer i flocken som skjuts. Det kan mycket väl bli så att man skjuter bort ledarhannen, eller en halv flock som sedan får svårt att klara sig.  När man jagar älg till exempel finns det noggranna regler för vilka individer som får skjutas, säger Sven Stenson, ansvarig för jaktfrågor i Djurskyddet Sveriges styrelse.

Skadeskjutningar är en viktig djurskyddsaspekt på jakt och bör alltid lyftas fram.
– En skadeskjuten älg går och lägger sig men när det gäller varg så springer den så länge den kan, vilket leder till stort djurlidande, säger Sven Stenson.

Djurskyddsorganisationernas kompetens behövs också när känsliga djurskyddsfrågor som konflikten mellan varg och tamdjur ska lösas menar man. I brevet poängterar Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt att det individuella djurets hälsa och välfärd på sikt kan påverka en art på populationsnivå.