Inte de vildas val

Vikten av allas rätt till jakt betonades och att det behöver bli fler jägare. Bara Miljöpartiets Helena Leander stack ut hakan och efterlyste djurskyddsfrågorna i debatten som Jägareförbundet hade under tisdagen i Almedalen.

Seminariet ”Det vilda valet-valdebatt om jakt och viltvård” samlade många intresserade. Alla partier var representerade för att ge svar på hur de ska arbeta för jaktfrågorna efter valet. I vissa frågor fanns stor enighet bland partiernas representanter som samtliga, förutom Miljöpartiets Helena Leander var jägare själva. På den inledande frågan hur partierna vill främja jakten efter valet svarade partierna såhär: Lantbruksminister Eskil Erlandsson från Centern vill jobba för att fler ska börja jaga och ser gärna att man använder begreppet viltbruk precis som man använder jordbruk och skogbruk och menar att viltet är en resurs att bruka. Irene Oskarsson från Kristdemokraterna tycker  jägarkåren är de bästa viltvårdarna vi har och att satsa på jakt är den bästa friskvårdssatsning man kan göra. Helén Pettersson Socialdemokraterna och Lena Olsson från Vänsterpartiet tog upp att jakt inte ska vara en klassfråga och vill arbeta för det. Sverigedemokraternas Josef Fransson och Moderaternas Ulf Berg vill förenkla för jägare att få vapenlicens. Nina Larsson från Folkpartiet vill främja jakten med bred förankring. Helena Leander från Miljöpartiet vill betona det vilda och respekt för de jagade djuren.

Att för mycket beslut tas i Bryssel och att EU:s art och habitatdirektiv behöver ses över var alla överrens om förutom Miljöpartiets Helena Leander. Tuffast och längst ordväxling blev det i rovdjursfrågan. Hur regeringen kommit fram till att vargens gynnsamma bevarandestatus ska vara 170-200 vargar kritiserades både av Socialdemokraterna som tyckte siffran var för hög och Miljöpartiet som menade att siffran inte var vetenskaplig framtagen utan en politisk produkt. Siffran ligger enligt forskare på bortåt 700 vargar menar Helena Leander.

Just nu pågår en utredning av jaktlagen. Vilka frågor som skulle hamnat i utredningen blev ämne för tuffa ordväxlingar över blockgränserna, bland annat kritiserade Helén Pettersson regeringen för att ha grävt ned frågor de vill skjuta upp, till exempel fjälljakten. Alla var dock överrens om att lagen behöver moderniseras.

Idag ger regeringen i uppdrag till Jägareförbundet att leda delar av jakten och viltvården och att ge allmänheten objektiv information om jakt, det så kallade allmänna uppdraget. Alla partier utom Miljöpartiet tyckte detta var ett bra upplägg. Helena Leander tyckte det var otidsenligt med en sådan tajt koppling mellan en intresseorganisation och staten. Hon efterlyste också ett djurskyddsperspektiv i debatten, till exempel vad gäller jakt med fällor.