Över 11 000 vill ha märkt kött

Märk kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning. Det tycker över elvatusen konsumenter som skrivit på Djurskyddet Sveriges namninsamling som idag lämnades över till landsbygdminister Eskil Erlandsson.

Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. Ändå slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter och det har visat sig att slakterier struntar i bedövningen som ett extra slaktmoment för att tjäna pengar. Djurskyddet Sverige vill sätta stopp för detta och kräver att allt kött ska märkas så att konsumenten kan välja bort kött från obedövade djur. Organisationen har drivit en namninsamling och idag fick lantbruksminister Eskil Erlandsson ta emot över tiotusen namnunderskrifter från personer som alla vill att köttet märks med hur djuret blivit slaktat.
-Detta är en viktig djurskyddsfråga men också en stor konsumentfråga. Svenska konsumenter vill veta vilket kött man köper i butiker och serveras på restauranger, skolor och äldreboenden, sa Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige vid överlämningen.

Eskil Erlandsson välkomnar namninsamlingen men att märka allt kött är han dock skeptisk till. Det fodras för mycket av konsumenten om det blir för många olika sorters märkningar, menar han.
-Dessutom blir det en svår kontrollfråga. Däremot kan det vara bra att märka just det köttet som är slaktat utan bedövning, säger han.

EU öppnar i sin djurvälfärdsstrategi för en märkning som visar hur djuret är slaktat och EU-kommissionen arbetar nu med ett märkningsdirektiv, alltså regler för vad det är som våra livsmedel ska vara märkta med. Spanien har lyft frågan om märkning av kött från obedövade djur.
-Sverige stödjer Spanien i frågan men i första hand tycker jag att man ska arbeta för att utveckla metoder så att man kan bedöva djuret innan den religiösa slakten. Självklart välkomnar jag också alla länder som utnyttjar undantaget från EUs-lagstiftning och liksom Sverige förbjuder all slakt utan bedövning, säger Eskil Erlandsson.

Att få till ett förbud i hela EU tror han blir mycket svårt.
-Då måste alla tjugosju medlemsländer komma överrens och detta är en mycket känslig fråga i många länder till exempel Tyskland, säger han.

Läs mer: Kött från obedövade djur i säljs i Svenska butiker