Låt inte brasan bli en dödsfälla

Majbrasan kan bli en dödsfälla för många djur. Försäkra dig om att ingen har bosatt sig i riset innan det tänds.

Nu har vintern rasat ut och det firas runt om i landet med majbrasor. Men försäkra dig om att inga djur bosatt sig i riset. De stora högarna som legat under en längre tid blir ofta boplatser för igelkottar, kaniner, fåglar men även katter.

Bäst är att flytta riset någon meter dagen innan brasan. Då hinner djuren fly på naturligt sätt. Åtgärden lämpar sig för de flesta små- och medelstora rishögar. Men vissa stora rishögar är svåra att flytta. Då gäller det i stället att så noga som möjligt undersöka riset, skaka på grenarna och föra oväsen. Förhoppningsvis skrämmer man då ut djuren som gömmer sig i riset.

Ta gärna kontakt med kommunen och lokala föreningar som arrangerar majbrasor och informera dem om att brasorna kan vara en dödsfälla för djuren.