Tullens beslag av hotade djur ökar

Den illegala handeln med hotade djur är mycket stor och har drivit flera arter till utrotningens gräns. En del har redan försvunnit för alltid. Bakom handeln finns ofta kriminella nätverk och tjuvjakt som i många fall medför ett stort lidande för djuren.

Tullverkets beslag av utrotningshotade växter och djur har fördubblats på fem år. Under 2011 gjordes 29 beslag varav de flesta gjordes i postflödet vilket tyder på att det blir allt vanligare att köpa den här typen av varor på internet. Det uppger Tullverket i ett pressmeddelande.
– Vi ser en ökning av beslagen i postflödet från länder utanför EU. Vi tar också en del i resandeflödet på Arlanda och Landvetter. Det mesta vi tar är döda djur eller produkter av utrotningshotade djur eller växter, men även levande eller halvdöda djur förekommer, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

Efterfrågan skapar tillgång och det är på de hotade arters bekostnad. För ett tag sedan grep Polisen två män i Stockholm misstänkta för att ha handlat med noshörningshorn.
— Många tjänar stora summor pengar på den här handeln samtidigt som djuren behandlas på ett grymt sätt. Tjuvjägarna tar hornen och lämnar djuren att dö. Det är viktigt att det inte finns köpare och efterfrågan på dessa produkter för att vi ska få ett stopp på handeln, säger Andrea Ljung på Jordbruksverket, som arbetar med handel med Cites-listade arter.

Jordbruksverket och Tullverket uppmanar alla att inte köpa produkter av utrotningshotade djur och växter, varken på internet eller på resor. På många populära turistmål säljer man exotiska souvenirer som till exempel uppstoppade djur eller produkter som är tillverkade av delar från hotade växter eller djur. Genom att inte köpa sådana produkter ges de hotade arterna en större chans att överleva. Illegal handel och smuggling av utrotningshotade djur och växter kan dessutom ge fängelsestraff i upp till fyra respektive sex år.

Handels med utrotningshotande djur och växter regleras av CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Konventionen är en internationell överenskommelse mellan länder och innebär att det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan särskilt tillstånd.