Brett stöd för märkning av kött

Kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas. Det tycker nu både riksdag och regering.

Under EUs ministerråd i maj krävde Eskil Erlandsson att kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas. I veckan lyfte även utskottet frågan och riksdagen gjorde ett så kallat tillkännagivande att regeringen ska arbeta för en märkning.
– Vi är väldigt glada över ett så brett stöd från både riksdag och regering. Det här visar hur viktig denna fråga är, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige har det senaste året arbetat för att en märkning av kött från obedövade djur ska märkas bland annat genom ett upprop som fick drygt 11 000 konsumenter att skriva på för en märkning. I februari lämnades namninsamlingen över till lantbruksministern som också lyssnade på kravet.
-Riksdagens beslut ger stöd åt Eskil Erlandsson att fortsätta arbeta för detta, säger Åsa Hagelstedt.

I Europa slaktas långt fler djur utan bedövning än vad som är motiverat av det undantag som finns på grund av religiösa skäl. Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. All slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige.