Skogsbränning dödar djurungar

Skogsbränning borde förbjudas under den tid då djuren föder sina ungar. Det anser Djurskyddet Sverige som redan för två år sedan uppmanade Sveaskog att flytta tidpunkten för skogsbränningen.

I år har länsstyrelsen i Dalarna beslutat att genomföra skogsbränning, så kallad Naturvårdsbränning. Detta sker nu under försommaren, den tid när djuren har fött ungar. Redan för två år sedan skrev Djurskyddet Sverige ett öppet brev till Sveaskog med anledning av planerad skogsbränning där organisationen krävde att bränningen skulle skjutas upp till hösten.

Den biologiska mångfalden gynnas av skogsbränder. Det finns exempelvis gott om insekter och växter som bara kan leva i brandpåverkade områden.
– Vi motsätter oss alltså inte skogsbränning som sådan, men menar att dessa bör genomföras när ungarna växt upp och klarar sej undan en eldsvåda. Fågelungar i buskar och träd, rådjurskid och harungar på marken har dels svårt att klara sig undan en brand och för de djur som lyckas fly undan elden är det svårt att hitta en ny boplats för familjen. Det är också stor risk att en djurfamilj splittras under en eldsvåda när djuren troligen flyr i panik, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Dalarna har protesterat kraftigt mot skogsbränningen och har varit i kontakt med jägare och andra som vittnar om att man hittar brännskadade djur i skogen efter en sådan bränning.
– Under försommaren är det inte tillåtet att släppa hundar i skogen för att skydda djurungarna. Då borde det inte heller vara tillåtet att medvetet elda i skogen under samma tid, säger Sven Stenson