Samtal om hur hönan ska komma ut

Hur handeln, politikerna och konsumenterna kan förändra burhönsens situation diskuterades under seminariet ”Burägg-Om offentlig upphandling, konsumentmakt och handel” som arrangerades av Djurens Rätt idag.

Två miljoner värphönor sitter i burar i Sverige idag. Hönan kan inte sträcka ut vingarna och har en yta motsvarande ett A4 ark att röra sig på. Cirka 35 procent av alla ägg som säljs kommer från burhöns. Vilket ansvar har egentligen konsumenten?
-Man ska inte lägga ansvaret på konsumenten. Handeln väljer att skjuta över ansvaret men de måste ta ett större ansvar, bland annat att informera tydligt där äggen finns, säger Louise Ekström från Sverige Konsumenter.

Hon menar att det inte räcker med en liten sifferkod på ägget och får medhåll av Hans Brunnberg från Konsumentföreningen i Stockholm.
-Konsumenten har inte så mycket makt eftersom det är svårt att göra informerade val. På äggpaketen står det oftast lantägg eller ägg från familjen Andersson vilket ger ett intryck av att det skulle röra sig om någon lantlig idyll. Det borde vara en bild på paketet på en höna i bur, så blir det som varningstexten på tobakspaketen, säger han.

Hur mycket ska då handeln gå före? Det är svårt att ta bort varor som konsumenten vill ha konstaterar Åsa Domeij från Axfood.
-Våra kedjor Hemköp och Prisextra har tagit bort alla burhönsägg men att bara sälja ekologiska ägg där blir steget för långt för konsumenten eftersom priset skiljer för mycket, menar hon.

Hon ser möjligheter i att ta tillvara konsumentmakten i den offentliga sektorn som varje dag serverar tre miljoner måltider.
-Om den offentliga sektorn ställer krav på till exempel pannkakor utan burhönsägg kan producenterna vara villiga att ställa om och börja producera sådana pannkakor eftersom det rör sig om så stora kvantiteter. Detta gör att sådana varor också kan erbjudas i handeln, säger hon.

Monica Sihlén från Miljöstyrningsrådet betonar hur viktigt det är att kommunerna tar tillvara sin konsumentmakt och ställer krav.
-Kommunerna kan hjälpa till att förändra marknaden, säger hon och förtydligar att kommunerna både får och kan ställa djurskyddskrav i sin upphandling.