Vilda djur på frammarsch i Europa

En kraftig ökning av bisonoxe, bäver och brunbjörn – för att ta några av många exempel. Enligt en ny forskningsrapport har antalet vilda djur i Europa ökat stort de senaste 50 åren.

Organisationen Rewilding Europe, som arbetar för att göra det bättre för vilda djur, har gett bland annat The Zoological Society i London och Birdlife i uppdrag att undersöka situationen för 18 olika typer av däggdjur och 19 fågelarter som lever vilt.

Studien visar att så gott som alla undersökta djurtyper ökat i antal i Europa sedan 1950- och 60-talen. Till exempel har brunbjörnsstammen dubblerats och den europeiska bisonoxen ökat med hela 3 000 procent.
—Jämfört med hur det var på 1600- och 1700-talet ligger antalet vilda djur fortfarande på en mycket låg nivå, men de är på väg tillbaka, säger Frans Schepers på Rewilding Europe till brittiska BBC.

De senaste århundradena har bland annat jakt och miljöförstöring slagit hårt mot djur som lever vilt i Europa, men de senaste 50 åren visar alltså en positiv utveckling. Forskarna tror att olika skyddsåtgärder, som begränsade jakträttigheter, är en orsak bakom återhämtningen, liksom lagstiftning som EU:s habitatdirektiv. En annan orsak tros vara den ökande urbaniseringen, alltså att folk i allt högre utsträckning flyttat från landsbygden till städer, och att det gett mer utrymme för vilda djur.

Samtidigt poängterar rapporten att vi står inför stora utmaningar framöver.
— När det gäller många av de arter som har återhämtat sig måste vi se upp så att vi inte förlorar dem. Det är vårt jobb att följa utvecklingen noga, säger professor Jonathan Baillie på The Zoological Society till BBC.

Rapporten nämner det faktum att trycket på livsmedelsproduktionen kommer att öka i framtiden som en stor utmaning. Och globalt sett minskar antalet vilda djur fortfarande.

Dessutom ökar europeiska jordbrukares rädsla i många länder för allt fler rovdjursattacker mot kreatursbesättningar. Därför menar forskarna att det är av största vikt att myndigheterna har ett väl fungerande kompensationssystem för de som drabbas.

Text: Pontus Ljunghill