Mycket miljögifter i svenska uttrar

Utsläppen har minskat – ändå har mängden av miljögiftet PFOS och andra fluorerade ämnen ökat hos våra uttrar. Det visar en ny svensk studie.

I senaste numret av tidskriften Environmental Science & Technology publiceras en studie gjord av forskare från Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet. Bland annat har närmare 100 uttrar från södra Sverige, som dött genom trafikolyckor eller av att de hamnat i olika fiskeredskap åren 1972-2011, samlats in över tid och undersökts. Därefter har forskarna bestämt halterna av ett antal olika så kallade fluorerade ämnen i uttrarnas levrar. Bland annat miljögiftet PFOS, som numera är förbjudet i EU, och som började fasas ut ur industrin, inte minst i USA, redan i början av 2000-talet.
Studiens resultat är inte upplyftande. Den visar på en kraftig ökning av förekomsten av gifterna hos svenska uttrar de senaste 40 åren.
— Ser man på den senaste tioårsperioden hade jag förväntat mig att halterna skulle minska, säger Anna Roos, intendent på Naturhistoriska riksmuseet och en av forskarna bakom studien.
— Man har sett en minskning av dessa ämnen i andra delar av världen. Men inte i Sverige. Just PFOS har slutat öka i utter de senaste tio åren, men halterna har inte börjat minska. De flesta andra av de andra fluorerade ämnena har fortsatt att öka, till och med i högre takt än tidigare.

En situation som oroar, men som inte är helt enkel att förklara.
— Anledningen till att de inte minskat i Sverige skulle kunna vara att det finns så många platser, punktkällor, där ämnena finns. Och vi kan ju till exempel se att det är ganska stor variation i halterna hos uttrarna. Sen är det här extremt långlivade ämnen som inte bryts ner i naturen, säger Anna Roos.
PFOS var det miljögift som förekom i absolut högsta grad i uttrarnas levrar. Det är ett ämne som kan göra stor skada.
– Det kan ge tumörer och skada immunförsvaret. Eller ge skador på lever och testiklar, för att ta några exempel, säger Anna Roos.
PFOS är alltså numera förbjudet i EU men tillverkas fortfarande i Asien. Det finns bland annat i rengöringsmedel, brandsläckningsskum, impregnerade textiler och matförpackningar.

Forskarna betecknar resultaten i studien som oroväckande. För att få till en förändring, och minska uttrars och andra djurs utsatthet för miljögifterna, krävs bland annat att förorenade områden saneras.

Text: Pontus Ljunghill