Så jobbar butikerna med djurfrågor

Vad gör butikerna för att underlätta för dig och mig att köpa fläsk från grisar som har knorren kvar och kött från kossor som slaktats med bedövning?

De flesta livsmedelsbutiker i Sverige tillhör Ica, Coop eller Axfood, som har Willys och Hemköp. Ica är störst med nästan 40 procent av marknaden, Coop och Axfood har cirka 20 procent var. All de tre stora kedjorna anser att de har och tar ansvar för hur djuren haft det under sin levnad. De har också mer eller mindre utförliga policys för hur de ska arbeta för god djurhållning. Ändå är det svårt att hitta information om djur och djurskydd på kedjornas hemsidor. Axfood skriver inget om djurskydd på sin. Inte heller Willys. Det enda Hemköp skriver är att de inte säljer ägg från höns i bur. På Ica och Coops hemsidor hittar man mer utförlig information om hur de ser på djurskydd men det är några klick bort från startsidan och svårfunnet.

Så, hur gör butikskedjorna när de väljer vilka varor hamnar i butiken? Alla tre framhåller att huvuddelen, nästan åttio procent av det färska kött de köper kommer från Sverige. Då gäller den svenska djurskyddslagstiftningen, som är strängare än EU:s. Grissuggor får till exempel inte fixeras, alltså förvaras i en burliknande konstruktion där den inte kan vända sig. Kor ska få gå på bete en period varje sommar och en maxtid på åtta timmar gäller för transport av djuren. På det svenska köttet har butikskedjorna inga egna kontroller, varken på gårdar eller slakterier.

Men att bara köpa in svenskt kött går inte eftersom efterfrågan på fläsk och nötkött är större än vad de svenska producenterna kan leverera hävdar såväl Ica, Coop och Axfood. Därför importeras stora mängder. Kedjorna ställer då krav på djuromsorgen och kontrollerar till viss del att kraven följs. Inte sämre än vad EU:s djurskyddslagstiftning anger får djuren ha det. Med andra ord kan det vara så att grissuggorna fixeras, djuren kan transporteras mycket längre sträckor än i Sverige och grisarnas svansar kan knipsas av utan bedövning. Men det är alltså miniminivån i butikerna, sämre än så får det inte bli. Och strävan butikskedjorna är att ställa tuffare krav än så.

Coop, Ica och Axfood åker själva ut till alla slakterier de köper kött ifrån för att kontrollera hur djuren hanteras, till exempel att kossorna inte slaktas utan bedövning. Dessutom gör man stickprovskontroller på gårdarna. Axfood vill gå ännu längre och arbetar för en certifiering av gårdarna. Då kommer varje enskild producent att besökas och kontrolleras varje år.

De finns med andra ord någon slags lägstanivå i butikerna. Det kan man vara säker på om man handlar på Coop och Willys där alla varor köps in centralt. På Ica och Hemköp blir det klurigare att veta vilken lägstanivå som gäller, eftersom alla Ica-butiker och vissa av Hemköps butiker ägs av handlarna själva. Butiksägaren väljer då vilka varor som tas in och dessa kan vara andra än de som är kontrollerade centralt av Ica och Axfood.  Icas och Axfoods egna märken kan du dock vara säker på har en lägstanivå för hur djuren haft det.

Men finns det något intresse för att höja den där lägstanivån? Ja, svarar alla kedjorna men ingen har något konkret svar på hur. Man säger sig hjälpa konsumenten att handla ekologiskt kravmärkt kött, ägg och mejeriprodukter genom hyllmärkningar och information på hemsidor och kundtidningar. De försöker också ha ett brett sortiment av ekologiska produkter bland annat genom sina egna märken. I love Eco på Ica, Garant Eko på Axfood och Änglamark på Coop.

Men om de hjälper försäljning av kravmärkt kött, ägg och mejeriprodukter genom att sänka priset, det kan Ica och Coop inte svara på. Axfood säger att de inte gör samma påslag på ekologiskt kött och ägg för att de varorna inte ska bli så dyra. De tjänar alltså lite mindre på de produkterna.

Kravmärkt kött och särskilt kyckling kan ofta vara slut i butikerna. Orsaken, säger kedjorna är att de är rädda för att behöva kasta kött som inte säljs och att de inte vågar köpa in stora volymer. Men fråga efter det, uppmanar de kunderna. Något som överhuvudtaget inte finns att köpa i butikerna är kyckling som kommer från långsamväxande arter.  Alla kycklingar som säljs i Sverige är avlade för att bli stora snabbt. De får då problem med ben som kan gå av, även de som fötts upp ekologiskt. Kan butikerna tänka sig att importera kycklingkött från långsamväxande arter?   Ja, fryst sådan, säger Axfood. Coop och Ica säger att det går men att de är komplicerat och många saker som ska vägas in till exempel smittskydd.