Europa runt på 39 dagar – för bättre kycklingmärkning

Programmet är minst sagt hektiskt – på 39 dygn ska ”broilerkycklingen” Rosa hinna med att besöka 21 länder. Målet: Få EU att införa regler om en klar och begriplig märkning om hur Europas kycklingkött producerats, för konsumenterna och djurskyddets skull.

Djurskyddet Sverige mötte upp och hjälpte till när kampanjen 39Days4Rosa kom till Stockholm i dag, fredagen den 8 augusti, för opinionsarbete utanför Riksdagshuset och på Sergels torg.
– Vi arbetar internationellt och vill påverka djurskyddet i hela Europa – därför är det viktigt för oss att stödja den här kampanjen, säger Terese Askerstedt i Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

Kampanjen 39Days4Rosa är en del av det större initiativet Labelling Matters, som arbetar för en bättre och begripligare märkning av hur kött och mejeriprodukter producerats. Att konsumenten helt enkelt snabbt i butiken ska kunna få veta hur djuren som ger oss mat fötts upp och levt. Idag är märkningen av kött och mejeriprodukter inom EU ofta förvirrande och svår att begripa. En bättre märkning skulle göra det lättare för konsumenter att välja ekologiska alternativ och gynna de kycklinguppfödare som tänker på djurskyddet.
Idag lever en mycket stor del av Europas kycklingar under mycket svåra förhållanden. 90 procent föds upp i så kallade ”intensiva inomhussystem”. Medellivslängden är 39 dagar och många lider under sin korta tid på jorden av hjärtproblem, förlamning och onormal tillväxt.

Navet i hela kampanjen 39Days4Rosa är tre tjejer från Storbritannien: Tamsin French, ekologisk kycklinguppfödare från Devon, Johanna Olsson och Sam White. Under Europa-resans gång turas de om att ikläda sig kycklingsdräkten ”och bli Rosa”. Och i samarbete med organisationer i länderna de besöker jobbar de med att informera allmänheten, träffa media och påverka politiker. Kampanjen arbetar också hårt med att samla in namnunderskrifter som ska överlämnas i Bryssel 9 september – än så länge har okring nio miljoner skrivit på för Rosa och bättre märkning av kycklingkött i Europa.

Jämförelsevis har kycklingarna i Sverige bättre levnadsförhållanden än på många andra ställen. Samtidigt är valmöjligheterna för konsumenterna här ganska begränsade – till exempel är mindre än en procent av den svenska kycklingköttproduktionen ekologisk.
– Men förhoppningsvis kommer det att förändras. Och inför man en bra märkning redan nu blir det mycket enklare för konsumenten den dag det finns fler alternativ att välja mellan, säger Terese Askerstedt.
Och Labelling Matters, där kampanjen 39Days4Rosa ingår, arbetar alltså dessutom för bättre märkning av alla typer av kött- och mejeriprodukter inom EU.
– Det viktigaste är att få fram en tydlig och kortfattad märkning. Idag är märkningen oftast oklar, ibland är det bara en siffra som det är svårt att veta vad den betyder. Och ser man till exempel på Sverige så har vi många olika märkningar här, KRAV, Svensk Sigill, med flera. Många vet nog inte vad de olika märkningarna betyder i praktiken och det är knappast något folk googlar när de är i butiken. Så det behövs verkligen en bättre märkning, säger Terese Askerstedt.

TEXT: PONTUS LJUNGHILL

 

FAKTA: Labelling Matters
Labelling Matters är ett samarbete mellan fyra organisationer: Compassion in World Farming, RSPCA, Soil Association och World Animal Protection, och har stöd från Eurogroup for Animals.
Djurskyddet Sverige är medlemmar och verkar båda i den världsomfattande organisationen World Animal Protection och Eurogroup for Animals, en paraplyorganisation som arbetar med djurskyddsfrågor inom EU.