Bättre märkning ska rädda bönderna

Konsumenterna är medvetna och en stark hemmamarknad med hjälp av märkning ska hjälpa de svenska bönderna. Det menade panelen på Lantbrukarnas Riksförbunds seminarium i Almedalen idag.

De svenska bönderna är i kris och regeringen lanserade nyligen sin livsmedelsstrategi för att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning i hela landet. Dagens seminarium som arrangerades av Lantbrukarnas Riksförbund lyfte frågor om hur konsumentmakt kan påverka producenternas möjlighet till ökad lönsamhet. Men också hur den svenska djurskyddslagstiftningen påverkar konkurrenskraften. I panelen fanns landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Ulf Berg, riksdagsledamot Moderaterna och Örjan Brinkman Ordförande Sveriges konsumenter.

Sven-Erik Bucht var tydlig med att Sverige ska lyfta fram de svenska mervärdena.
– Vi ska utveckla originalet Sverige, inte kopiera någon som är sämre. Vi är världsbäst på låg antibiotikaförbrukning, på djurskydd och klimattänk, det ska vi sälja.

Han menade att kunderna vill veta hur varorna är producerade men att det är svårt för den medvetne konsumenten att hitta varorna. Panelen var överrens om att det behövs bättre märkning och den ska branschen själv stå för. Moderator Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, kunde inflika att de gjort sin hemläxa och att de just nu håller på att ta fram en svenskmärkning. Även Arla Foods håller på att ta fram en tydligare märkning på mjölkprodukter.

Någon sänkning av den svenska djurskyddslagens nivå är inte önskvärt för att hjälpa producenternas konkurrenskraft. Sven-Erik Bucht hänvisade till att lagen bereds på departementet. Ulf Berg ville inte se en skärpning av svenska djurskyddslagstiftningen men däremot av EU:s djurskyddsregler.