Griskastrering utan bedövning ska förbjudas

Det är tre månader kvar innan det blir lag på att alla smågrisar ska kastreras med bedövning. Ändå är det endast ett fåtal grisbönder som bedövar innan testiklarna skärs bort. Frågan diskuterades igår på ett seminarium på Kungliga lantbruksakademin.

Alla hangrisar i Sverige kastreras. De flesta grisar får smärtlindring med blir inte bedövade. Ett fåtal grisar får istället ett vaccin som gör att grisarna inte blir könsmogna. Orsaken att man kastrerar är att det annars finns risk för att köttet får en obehaglig lukt och smak, så kallade galtlukt. Seminariet samlade forskare, köttbranschen, konsumentorganisationer, handeln och djurskyddsorganisationer och diskussionen handlade om vilka alternativ det finns till obedövad kastrering av smågrisarna.

Djurskyddet Sverige har länge arbetat för att få fler grisbönder att använda vaccinet.
– Vi förespråkar immonovaccineringen eftersom man då inte behöver skära i grisen och det blir ertt mycket mindre ingrepp på den, säger Åsa Hagelstedt Generalsekreterare i Djurskyddet Sverige som också medverkade i seminariet.

Carl Brunius, forskare på SLU framhöll vaccinets fördelar. Enligt honom innebär vaccineringen mindre smärta och stress för grisen och färre infektioner eftersom de inte får ett sår där testiklarna skurits bort. Vaccinerade grisar växer dessutom bättre än kastrerade menar han. Han påpekade dock att all form av kastrering är ett våld mot grisens integritet.

Många grisproducenter har gått utbildning för att kunna bedöva grisarna men få gör det idag. Man väntar tills lagen träder i kraft menar Ingmar Olsson, Grisföretagarnas ordförande.
-Helst vill man slippa bedöva alls för det kostar pengar, säger han.

Och enligt uträkningar från Gård och Djurhälsan så tar det dubbelt så lång tid att både smärtlindra och lokalbedöva grisen före kastrering jämfört med att skära av testiklarna direkt.

Att använda vaccinet känner sig många grisproducenter sig skeptiska till enligt Ingmar Olsson.
-Det finns en stor rädsla med vaccinationspreparatet och en osäkerhet vad som händer om något går fel. Vi vet att det fungerar med vanlig kastrering idag och systemen är anpassade efter det. Som det är nu måste vi hitta fler fördelar med vaccination, säger han.

Oro finns också att Kina som idag köper en del grisdelar inte ska vilja ta emot kött från vaccinerade grisar, vilket skulle vara dåligt för exporten.

Gårdagens möte kändes ändå hoppfullt säger Åsa Hagelstedt och poängterar hur viktigt det är att någon går före och visar vägen. Hon nämner grisproducenten Christer Hylander, den förste grisbonden som använde vaccinet och Lövsta kött som var det första slakteriet som tog emot vaccinerade grisar.
– Djurskyddet Sverige har också aktivt lyft frågan i olika sammanhang och försökt sprida kunskap om vaccinets fördelar. Nu, på några år har slakteriernas inställning till att ta emot vaccinerade grisar vänt till det positiva och fler producenter använder vaccinet, säger hon.

Läs också:
Onödigt skära i obedövade grisar
Kastreringspionjär fick djurskyddspris
Premiär för skonsam griskastrering