Sajt med elhalsband anmäld

Under slogan ”en lydig hund är en lycklig hund” säljer sajten elhalsband.se förbjudna elhalsband till hundar. Nu har Jordbruksverket anmält dem till Konsumentombudsmannen.

Det är förbjudet att använda elhalsband i Sverige. Att sälja dem är däremot tillåtet. Sajten har anmälts flera gånger och Konsumentverket meddelade redan 2009 sajtens ägare att den bryter mot god marknadsföringssed eftersom den uppmanar till att köpa något som är förbjudet att använda i Sverige.

 Efter Konsumentverkets uppmaning ändrade då företaget sidan så att det inte var uppenbart att de riktade sig till en svensk marknad. Nu har sidan bytt namn från elhalsband,com till elhalsband.se och Kosumentverket ska titta på frågan igen.

 – Det är klart att de också riktar sig till en svensk marknad. Vi kommer att följa frågan. Att använda elhalsband är djurplågeri. Vi kan aldrig acceptera att människor använder våld och tvång för att få hunden att göra som man vill, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Fakta: Ur Djurskyddsförordningen
15 § Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas.