Lek och belöning gör hunden lugn

Hunden sägs vara människans bästa vän. En ny studie visar att också människan har stor betydelse för hundens välbefinnande. Lek gör hunden lugn.

De flesta hundälskare har länge anat det, men nu visar en ny studie att hundar vars ägare leker och belönar dem blir lugnare.
– Det visade sig att det inte krävs mycket, några korta stunder kan vara viktigt och få stora positiva effekter för hundens välbefinnande, säger beteendebiolog Lina Roth, vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Undersökningen utfördes på 59 schäferhundar. Dessa delades in i tre grupper: tävlingshundar, sällskapshundar och polis- och försvarshundar. Vid tre tillfällen under ett år bidrog de med några centimeter av sin päls till forskningsteamet, som mätte förekomsten av stresshormonet kortisol i pälshåren, skriver LiU Forskning.

Kortisol är ett hormon, som utsöndras vid stress. Det lagras i håret och genom att mäta mängden kortisol i pälsen kan slutsatser dras om hur stressad en hund varit vid en viss tidpunkt. Även andra faktorer inverkar på kortisolmängden, som årstid och dygnsrytm.

Forskarna jämförde halterna av kortisol med de omfattande uppgifter varje ägare gett om hundens vardagsliv. Slutsats: Hundar vars ägare lekte och belönade dem hade lägre stressnivåer.
– Det är ett trevligt samband som vi vill undersöka vidare. Nästa steg är att mäta kortisolnivåer hos både hunden och ägaren, kompletterat med bland annat beteendetest. Hypotesen är att om människan mår bra och har låg stressnivå, då gäller det också hunden, säger Lina Roth i pressmeddelandet.

Även polis- och försvarshundarna hade relativt låga nivåer av kortisol.
– Det var lite överraskande, men det kan vara så att dessa hundar vänjer sig vid att vara aktiva och ibland befinna sig i stressiga miljöer, och att de samtidigt får mycket positiv social stimulans, säger Lina Roth i pressmeddelandet.
Högst halt av kortisol hade tävlingshundarna i januari, under säsongen då de inte tävlade. Även hundar som visade aggressivitet mot främlingar hade höga halter.

Studien har publicerats i tidskriften Scientific Reports. Läs den här 

Text: Katarina Hörlin Foto: Istockphoto