Los Angeles förbjuder försäljning av ”fabriksuppfödda” husdjur

Staden blir den hittills största i USA att införa ett liknande förbud. I framtiden ska alla hundar, katter och kaniner som säljs komma från djurhem eller organisationer som omhändertar utsatta djur.

Ordet ”puppy mill”, valpfabrik, är ökänt i amerikanska djurskyddskretsar. Rapporter från anläggningar vittnar om djur som föds upp under usla villkor i minimala burar, och tikar som hålls ständigt dräktiga. Med kampanjer som ”puppy mill awareness day” och lobbyarbete har flera organisationer enträget kämpat för att få upp frågan på dagordningen.

Bara i USA finns det runt tio tusen sådana uppfödare, enligt organisation The Humane Society of the United States, en av dem som arbetat för ett förbud.

Nu har motståndarna till valpfabrikerna nått en av sina största segrar hittills. Den sista oktober röstade stadsfullmäktige i Los Angeles igenom ett förbud som hindrar djurbutiker från att sälja kommersiellt uppfödda hundar, katter och kaniner. Förbudet är hittills endast ett moratorium, det vill säga ett tillfälligt förbud, och kommer att följas upp efter tre år.

Elizabeth Oreck arbetar som samordnare av kampanjer mot valpfabriker för organisationen Best Friends Animal Society. Hon har lett påtryckningsarbetet gentemot politiker under de senaste två och ett halvt åren, och är nöjd med beslutet.

– Det här är ett skifte som har kommit till på grund av äkta gräsrotspåverkan. Det är bara en tidsfråga innan det kommer finnas väldigt få platser där man kan gå in och köpa ett djur från en valp- eller kattfabrik, säger hon i en intervju på organisationens blogg.

Om butikerna vill fortsätta med levande djur måste de istället förmedla adoption från ett djurhem eller grupper som omhändertar utsatta djur. Annars väntar böter på motsvarande cirka 2000-7000 kronor, där ökningen beror på hur många gånger butiken bryter mot förbudet. Kunder kommer dock fortfarande att kunna köpa djur direkt från uppfödare. Liknande förbud för djurbutiker finns i runt 30 städer i i Nordamerika, men Los Angeles är största staden hittills.

Förbudet slår undan en viktig försäljningskanal för valpfabrikerna. Men djurskyddsorganisationer hoppas även på att förbudet ska kunna påverka den ohållbara situation som stadens djurhem befinner sig i. En stadig ström av djur från valpfabriker – där många ligger i andra stater än Kalifornien – har bidragit till den enorma mängd djur som hamnar på Los Angeles gator, och så småningom i djurhem. Platserna räcker inte till, och djur måste avlivas.

– Mer än 70 000 djur avlivas i Los Angeles-områdets djurhem varje år – på skattebetalarnas bekostnad. Förbudet kommer inte bara att minska flödet av djur som kommer in till staden från valpfabriker och bakgårdsuppfödare, det kommer också att påverka överbefolkningen i våra djurhem, säger Elizabeth Oreck.