Helsingborg-hemlösas hundar får veterinärhjälp

Hemlösa i Köpenhamn får hjälp att undersöka sina hundar av frivilliga veterinärer. Nu sprider sig initiativet till Helsingborg.

För den som inte har en bostad kan det vara svårt att ta hand om ett djur. Det vill ett nystartat samarbete i Helsingborg hjälpa till med. Gruppen bildades på initiativ av Djurskyddet Helsingborg och består av veterinären Fanny Mauritzson och de två djursjukskötarna Mia Taverner och Linda Olsson.

Tanken bakom projektet föddes när Fanny Mauritzson utbildade sig till veterinär i Köpenhamn och kom i kontakt med ”Projekt Udenfor”, där en grupp frivilliga volontärer förbättrar hälsan hos djur som tillhör hemlösa i den danska huvudstaden.

Fanny Mauritzson skrev sitt examensarbete om projektet och tog med sig idén hem till Helsinborg där hon numera arbetar som veterinär. Hon menar att det finns många fördomar kring hemlösa och hur de tar hand om djur – bland annat är det en myt att hundarna skulle ha sämre hälsa och fler sjukdomar än ”vanliga” hundar. En annan felaktig föreställning är att hemlösas och utsattas hundar skulle vara aggressiva.

– I stället är den hemlöse generellt sett oerhört mån om sin hund. För många i den här gruppen är hunden deras enda vän vilket märks i omvårdnaden som ofta är bättre än under vanliga hemförhållanden. Ofta har ägarna ett sämre hälsotillstånd än deras hundar, säger hon till Helsingborgs Dagblad.