Veterinärers anmälningsplikt fungerar dåligt

Alla veterinärer måste anmäla till länsstyrelsen ifall de misstänker att ett djur far illa. Men lagen fungerar inte som det var tänkt. Det kommer veterinärstudenten Elin Lundström fram till i sitt examensarbete.

Vid blotta misstanken att ett djur är utsatt för lidande ska veterinärer anmäla detta. Men det är få som gör. I ett examensarbete på veterinärprogrammet har Elin Lundström undersökt vilken inställning veterinärer har till anmälningsplikten, hur man använder sig av den och vilka faktorer det var som påverkade.

Under intervju med tio distriktsveterinärer framkom att alla tycker att anmälningsplikten är viktig och bra men något man bara ska använda med stor försiktighet.
-En veterinärs relation till sina kunder har många aspekter dels är det ens kund, dels är det en relation som bygger mycket på förtroende eftersom djurägaren är den som förmedlar kontakten mellan djurägaren och dess patient. En anmälan är väldigt laddad. Den som blir anmäld ser det som en skam och en bestraffning, säger Elin Lundström.

I studien framkom att veterinärerna drar sig för att använda anmälningsplikten. Dels tar man hänsyn till djurägaren, dels bedömde man att man hade större möjlighet att påverka djurets liv om man istället satsade på att utbilda djurägaren.
– Det var tydligt att veterinärerna ville göra det bästa för djuren. Det man gör istället för att anmäla är att man tar på sig ett jättearbete för att kunna göra det bättre för djuren och samtidigt han kvar kontakten med djurägaren.

Veterinärerna tyckte att det var problematiskt att man skulle anmäla redan vid misstanke och att det blir en svår gränsdragning att göra.
-Ska jag anmäla den gamla tanten som kommer in med katten som har en massa tandsten, ska jag anmäla djurägaren som inte förstod att hästen brutit benet?

Elin anser att det behövs en diskussion kring det här, en större enighet inom kåren och ett förtydligande av lagen. Hon menar att det inte ska vara upp till en enskild veterinär att fatta de här besluten.
-När anmäla inte är en vana, att det är ett undantag då tror jag att det går ut över djuren. Jag tror att djuren skulle tjäna på att veterinärer mer rutinmässigt anmälde misstanke om brott mot djurskyddslagen. Men veterinärer skulle inte tjäna på det, det skulle vara svårt för veterinärer att upprätthålla kontakt med sina kunder och det skulle bli svårt att bedriva ett långsiktigt hälsoarbete.

Men skulle inte det kunna drabba djuren?
-Jo, i vissa fall, en djurägare som inte har förtroende för veterinärer tar ju inte med sitt djur när det behöver vård. Och det är också något som veterinärerna som jag intervjuat tagit upp, det blir sämre för djuren om man anmäler för då kommer de djuren försvinna från kartan.